csütörtök, november 23

Aktuális okból
Új életet lehelünk tetszhalott blogunkba!

Házunk, az n-edszer átalakult "kincstár" kezében tovább enyészik, s az állam megbízásából és képviseletében eljáró Magyar Nemzeti (főhajtás) Vagyonkezelő ZRt.,  a szocializmus legrosszabb hagyományait követve, változatlanul hatalmi arroganciával kezel (lekezel) bennünket.

Legújabb húzása (az MNV aktuális vezetésének), hogy szeptemberben egyenlevélben értesítette a bérlőket: azonnali hatállyal, egy lépésben négy-ötszörösére emeli a bérleti díjakat

A "lakbérközlést" természetesen általános felháborodás - és persze riadalom - fogadta, majd - közel évtizedes csendet követően - a lakók elkezdtek újra kommunikálni egymással. Zárt Facebook-csoportot indítottunk, két lakógyűlésen beszéltük meg a helyzetet és a lehetséges válaszlépéseinket. 

Abban szinte mindenki egyetért, hogy a jelenlegi (tehát a drasztikus emelés közlése előtti) bérleti díjaink alacsonyak, ám többen úgy gondolják, hogy ez egyfajta hallgatólagos kompenzáció azért, hogy a műemlékvédelmi hatóság egykori határozata nyomán mi nem vásárolhattuk meg (óriási kedvezményekkel megspékelve) bérleményeinket. Másfelől, jelenlegi lakbérünk nem valamilyen méltányosság eredménye. A hatályos jogszabályok szerint ugyanis az MNV is csak a VI. kerület (Terézváros) önkormányzatának rendeletében meghatározott konkrét összegekkel számíthatja ki a lakbérünket! Ez az összeg majd' minden évben az inflációs ráta figyelembe vételével emelésre került. Ez nem szociális lakbér, mert lakásainkat nem szociális feltételekkel kaptuk bérletbe, ezért ilyen lakbért a bérbeadó nem is érvényesíthet. 

Sokan gondoljuk úgy, hogy ingatlanmutyi lehet a háttérben, vagyis "valakik" kiszemelték maguknak az ingatlant, az MNV pedig csak végrehajt valamilyen előttünk ismeretlen "felsőbb" akaratot. Szóval gyanítjuk, hogy az állam képviselője cinkelt lapokkal játszik.

Az MNV a drasztikus bérleti díj-emelést azzal indokolja, hogy törvényi kötelessége minden eszközt megragadva jó gazda módjára kezelni a rábízott állami vagyont, éppen ezért elkezdte a piaci színvonalhoz közelíteni a lakbéreket. 

Válaszleveleinkben - jogászi tanácsra - elővezettük kifogásainkat, jogsérelmeinket. Kifogásoljuk és méltánytalannak tartjuk az emelés mértékét, és azt is, hogy az MNV nem differenciál, nem veszi figyelembe, hogy a bérlők távolról sem egyformák, miként természetesen a lakások sem: egy sötét, salétromos falú, földszinti lakás értéke és komfortértéke nyilván nem akkora, mint egy világos, emeleti, kertre nézőé. 

Felpanaszoljuk azt is, hogy a bérbeadó nem tesz eleget törvényi kötelességeinek, nem végzi el a szükséges felújításokat, nem teszi lehetővé a lakáscserét, nem kínál fel korrekt lelépési díjat azoknak a bérlőknek, akik valamilyen okból visszaadnák a lakásukat. Lényegében röghözkötöttekké tett bennünket az állami vagyon kezelője.

Szeptember folyamán elküldtük válaszleveleinket az MNV-nek, amire november elején jöttek meg a sablonválaszok. A válaszlevelekben az MNV nagyrészt mellébeszél, három oldalon keresztül ecseteli, hogy milyen feltételeknek kell eleget tennie a bérlőnek, aki szociális típusú bérleti díjra vágyik, és mi módon köteles ezt igazolni. Azért mellébeszélés ez, mert bár egyes bérlők a lakbérközlő levélre írt válaszukban tettek említést szociális rászorultságról, a bérlők túlnyomó többsége nem is tart igényt szociális típusú lakbér-besorolásra. Ugyanakkor sajnos az is tény, hogy amennyiben a bíróság elfogadja az MNV lakbérközlését, bérlőtársaink közül sokan válhatnak azonnal vagy rövid úton "szociális esetekké". Nem egy lakótársról tudunk, akinek jövedelme kisebb, mint amekkora bérleti díjat szeretne tőle beszedni kinyilvánított szándéka szerint az állam képviselője. Azé az államé, amelynek kormánya, miközben rezsicsökkentéssel büszkélkedik, ilyen gáláns karácsonyi ajándékkal lepi meg a családokat, egyik napról a másikra megoldhatatlan helyzetbe sodorva őket. 

Felvetéseink többségét az MNV egy rövid mondatban lesöpörte az asztalról,  mondván, azokat elfogadni nem tudják, azokat teljes mértékben vitatják.  Egyedül azt ismerték el, hogy kétszer számolták fel az ÁFÁ-T (ezt nem kommentáljuk), így második levelükben ezzel csökkentették a fizetendő lakbér összegét, amely azonban így is a többszöröse a jelenleg általunk fizetett díjnak.

Minden jel arra vall, hogy az MNV, a dupla áfázástól eltekintve köti az ebet a karóhoz, és peres útra akarja vinni az ügyet - könnyű neki, mondhatnánk: az adófizetők pénzéből fizeti a perköltséget és az ügyvédi irodát  amelyet második levelében már meg is nevezett: Törös Ügyvédi Iroda.

A házból az utóbbi hetekben többen konzultáltak Terézváros önkormányzatának illetékeseivel is, szóban és írásban is, emellett nem egy lakó ügyvédi véleményeket is beszerzett. Ezen információk és az érvényes törvényi és önkormányzati rendelkezések figyelembevételével az a vélemény alakult ki a lakóközösségben, hogy az MNV eljárását vissza kell utasítanunk. Úgy látjuk, nincs olyan jogszabály, helyi önkormányzati rendelet, mely a határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkező lakók esetében lehetővé tenné a bérbeadó részére a bérlő vagyoni, jövedelmi, szociális helyzetének vizsgálatát, és a lakbér összegének többszörösére emelését.  


Nincsenek megjegyzések: