csütörtök, február 22

Javaslat az Andrássy út 88-90. megmentésére

Házunk több bérlőjének meglátása szerint az épületet egy igazi PPP-konstrukcióban, vagyis public-private-partnership, azaz a köz és a magánerő/érdek okos, előretekintő közös nevezőre hozásával lehetne előbb megmenteni, majd valamennyi érintett és érdekelt kölcsönös hasznára és megelégedésére olyan módon fel- és megújítani, hogy az ismét eredeti pompájában tündökölhessen, a lakók kényelmét szolgálja és esztétikai élménnyel ajándékozza meg a városlakókat és az Andrássy utat felkeresőket.

1. Az épületet a tulajdonos (KVI) társasházzá alakítja.
2. A bérlők, élve törvényben rögzített elővásárlási jogukkal, társtulajdonosokká válnak.
3. Az állam átmenetileg tulajdonosa marad azoknak a lakásoknak, amelyek bérlői nem tudnak, vagy nem óhajtanak élni elővásárlási jogukkal. Az ő bérleti szerződéseik érvényben maradnak. Elővásárlási jogukat azonban értékesíthetik, úgy, hogy a jogi személyiséggel nem rendelkező társtulajdonosoknak első helyen, az állam képviselőjének második helyen elővásárlási joguk van ezekre a bérleményekre.
4. A közös helyiségek - padlástér, pincerendszer, üzlethelyiségek, egyéb közösségi célra használható vagy e célra kialakítható házrészek - közös tulajdonba kerülnek, amelyeket a társasház tulajdonosi közössége nyílt pályázat útján értékesít. Az értékesítés feltétele, hogy a pályázat győztese köteles előre rögzített idő alatt és minőségben az épület teljes felújítását, beleértve a gépészeti munkálatokat is, a műemlékvédelem előírásainak figyelembe vételével elvégezni. Az így kialakuló háromoldalú - PPP - tulajdonosi közösség közös felelőssége pályázati úton és/vagy jelzálogkölcsön igénybevételével ésszerű határidőn belűl elvégeztetni a műemléki védettség alatt álló sgrafitto világszínvonalú restaurálását.
5. A tulajdonosi közösség egyesületet vagy alapítványt hoz létre az Andrásy út 88-90. városmarketing-értékének közös hasznosítására, azzal a céllal, hogy a bevételt részben az épület folyamatos műemlékvédelmére fordítja.
6. Az egyesület vagy alapítvány a lakóközösség rászoruló tagjainak szociális támogatásába is bekapcsolódik, erejéhez mérten, és mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájáruljon az épület állagának megóvásához, a lakók jó közérzetének védelméhez.

Nincsenek megjegyzések: