szombat, február 17

Az Andrássy út 47. bérlõje csatát nyert
Az ügyészség keresetet nyújtott be a bírósághoz az eredeti állapot helyreállítására
Ez is a Thémában jelent meg.

LOSONCZI PÁL, az Andrássy út 47-es számú ház bérlõje már tavaly
nyáron megmondta, hogy õ szeretne lenni a banánhéj, amelyen elcsúszhatnak az Andrássy úti palotát áruba bocsátó képviselõk. Egyelõre beváltotta
ígéretét, hiszen a Fõvárosi Fõügyészség a múlt hét péntekén keresetet
nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (PKKB), hogy töröltesse
nyilvántartásból. Mindez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a 2004-ben 150 millió forintért eladott ingatlan
tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra. A Fõvárosi Ítélõtábla tavalyi
ítélete kimondta az adásvétel semmisségét, de a bírósági végzés nem
rendelkezett e döntés jogkövetkezményeirõl, vagyis a tulajdoni lapra 2005-
ben felvezetett bejegyzés törlésérõl. Az Andrássy út 21-es számú ház
lakóközösségi egyesülete is pert indított az önkormányzat, illetve a vevõ Amelus Kft. ellen, hasonlóan az adásvételi szerzõdés megsemmisítését
kérve. Ebben a perben március elsején lehet ítélet.


A Fõvárosi Fõügyészség a múlt hét péntekén keresetet
nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz
(PKKB), hogy töröltesse az Ennet Kft. tulajdonjogát
a földhivatali nyilvántartásból.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2004-ben 150 millió forintért
eladott ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.

BÁN KÁROLY


AFõvárosi Itélõtábla tavalyi ítélete kimondta az adásvétel
semmisségét, de a bírósági végzés nem rendelkezett
e döntés jogkövetkezményeirõl, vagyis a tulajdoni lapra
2005-ben felvezetett bejegyzés törlésérõl – mondta a Helyi Témának
Morvai Attila, a Fõvárosi Fõügyészség szóvivõje.
Irányadó per

Számunkra, köröndi lakók számára itt jön a lényeg: Ha a bíróság az ügyészség indítványát elfogadja – és ez az ítélõtábla
határozata nyomán lényegében formalitásnak tekinthetõ
–, akkor az önkormányzat és a belga úr cége között köttetett
adásvételi szerzõdés a gyakorlatban is semmissé válik, ami
két dolgot jelent: 1. a tulajdoni lapról törölni kell a vevõ nevét;
2. az önkormányzatnak kártalanítania kell az Ennet Kft.-t.
Az ügyészség beavatkozásának abban az értelemben is
jelentõsége van, hogy ha az Andrássy út 47-es számú házban
folyó perben ítélet születik, akkor az bekerül a Bírósági Határozatok
könyvébe. Márpedig ez a bírósági döntés a többi
Andrássy úti per kimenetele szempontjából is döntõ lehet,
hisz ez ítélet a többi bíróság számára már irányadó.

Szalonképtelen csere


Nagyon tanulságos számunkra az Andrássy út 21. sz. ház ügye is, ez ugyanis azt húzza alá, hogy mennyire fontos lenne mielőbb meglakítani a Körönd 3 lakóinak egyesületét és pert kezdeményezni az ÁLLAM - ill. az őt képviselő KVI - ellen.

Az Andrássy út 21-es számú ház lakóközösségi egyesülete is
pert indított az önkormányzat, illetve a vevõ Amelus Kft. ellen,
hasonlóan az adásvételi szerzõdés megsemmisítését kérve.
Ebben a perben a legutolsó tárgyalást január 25-én tartották,
az újabb fordulóra pedig március elsején kerül sor. Erdélyi Mihály,
a lakók képviselõje lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a
perben már márciusban ítélet várható. Az itt élõk nem egyszerûen
a semmiség kimondását kérik a bíróságtól, hanem azt is,
hogy foglaljon állást a lakók elõvásárlási jogának kérdésében
is. A lakók ugyanis korábban több alkalommal is meg
akarták vásárolni bérelt lakásaikat, de az önkormányzat nekik
nem adta el. Az egyesület perbe hívta az ügyészséget is, ezt az
indítványt azonban a bíróság egyelõre nem méltányolta –
mondta a lakóegyesület elnöke.
Az ügyészségi törvény olyan esetekben teszi lehetõvé a törvényességi
felügyelet perbe avatkozását, ha a vitatott ügyben
közérdekrõl van szó, illetve a perben lévõ valamelyik fél ezt
igényli is. Az Andrássy úti paloták esetében mindkét feltétel
adott, hiszen az Andrássy úti paloták önkormányzati, következésképp
kincstári tulajdonban voltak, s azokat pályáztatás
nélkül adta el az önkormányzat.
Ráadásul úgy értékesítette az ingatlanokat, hogy nem tett
eleget bérbeadói kötelezettségének a lakókkal szemben.

Hûen? Hûtlenül?


A másik feltétel is adott a perbe avatkozáshoz, hisz a lakók maguk
tettek panaszt az ügyben, s kérték az ügyészség beavatkozását.
A Fõvárosi Fõügyészség más Andrássy úti ingatlanok adásvételi
szerzõdését is vizsgálja, de a többi ügyben még nem alakította
ki álláspontját – hangsúlyozta Morvai Attila szóvivõ.
Az Andrássy úti paloták ügye már a Legfõbb Ügyészséget
is megjárta, ahol olyan álláspont született, hogy a képviselõ-
testület számára az önkormányzati vagyon nem saját vagyonnak,
hanem idegen vagyonnak minõsül, következésképp
– ha bebizonyosodik, hogy áron alul adták el – a képviselõ-
testület tagjaival szemben felmerülhet a hûtlen kezelés
gyanúja. Az ügyben részint a Nemzeti Nyomozóhivatal, részint
a BRFK gazdaságvédelmi osztálya nyomoz.

CSINOS KIS ÜGY
Az Andrássy út 21-es számú házat 295 millió forintért
és egy fürdõszobaszalonért adta el az önkormányzat az Amelus
Kft.-nek. Pontosabban az említett vételár mellett azt a fürdõszobaszalont
ajánlotta fel cserébe a vevõ, amelyet még 1998-ban magától az
önkormányzattól vásárolt. Ráadásul a csereingatlan visszavásárlására
opciós, tehát elõvásárlási jogot szerzett. Érdekes, hogy az Andrássy út
21-es számú ház lakói közül a lelépési pénzt illetõen már többekkel
megegyezett az ingatlan megvásárlója, akik már el is költöztek. Nagy
magabiztosságra vall ez a lépés, holott ha a bíróság ebben az ügyben
is kimondja az adásvétel semmisségét, akkor a babaruha – elvben – a
már kiköltözött lakóknak is visszajár.

Nincsenek megjegyzések: