csütörtök, július 10

A bürökraták válaszoltak - nincs benne köszönet!
Több, mint két hónapot vett igénybe, míg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. illetékesei elkészítették és postázták annak a megbeszélésnek az "Emlékeztetőjét", amelyet a ház lakóbizottságának képviselőivel folytattak ez év április 21-én.
De ne legyünk maximalisták - és örüljünk, hogy egyáltalán válaszra méltattak bennünket - adó- és (remélem, legalább is zömünkben) lakbérfizető köröndi polgárokat.

Nem szaporítom a szót, idemásolom a Halász Úr által rendelkezésemre bocsájtott Emlékeztetőt:

1. Értékesítés

Dr. Halász György, a lakók képviselője: ... a műemléki ingatlan állapota nagyon rossz. Az ingatlan értékesítése már 15 éve napirenden van. Véleményünk szerint az ingatlan társasházasítható lenne, három külön társasházzá alakítható ki.

Füstös Attila:
A három önálló társasházzá alakítás esetén a középső társasház megközelítése problémát jelentene, ugyanis nincs külön bejárata.

Dr. Halász:
a KVI számára a KÖH 1993-ban tíz éves felújígtási kötelezettséget írtak elő, melyet csak részben teljesített. A munkák rossz elvégzése miatt a kivitelezővel szemben nem lehetett a szavatossági jogokat érvényesíteni, mert az időközben eltűnt. Az egész ingatlan egyben történő értékesítése véleményünk szerint a bérlők elővásárlási jogának megkerülését jelenti, mely ellen tiltakozunk. A bérlők nagy része összességében több milliós beruházást hajtott végre az ingatlanon, felújították bérleményüket, mely összeg az egyben történő értékesítés esetén nem fog megtérülni. A bérlők másik része nem mer pénzt fektetni az ingatlanba a bizonytalan állapot miatt, és kénygtelenek rossz körülmények között élni. A magyarországi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ingatlanokat külföldi befektetőknek eladják, aki oly mnértékben megemeli a bérleti díjat, hogy a bérlők nem képesek megfizetni.

Füstös:
Az értékesítésről való döntést követően az MNV ZRt-nek be kell szereznie az illetékes minisztlrium ezzel kapcsolatos, az értékesítés feltételeit tartalmazó nyilatkozatát. Az előző miniszteri hozzájárulás csak az egyben történő értékesítéshez járult hozzá, az épület műemléki voltára való tekintettel.

2. Elővásárlási jog.
A bérlők képviselői nem értenek egyet azzal, hogy az ingatlan egészben történő rétékesítése esetén a bérlőket elővásárlási jog nem illeti meg. A megjelent képviselők elmondják, hogy több bérlő felújította bérleményét, abban bízva, hogy a későbbiek során megvásárolhatja. Az ingatlan egyben történő értékesítésekor ez az összeg nem fog számukra megtérülni.

3. Harmadik személy részére történő értékesítés.


Dr. Halász: Kérésünk, hogy amennyiben az értékesítés egyben, harmadik fél részére történik, az adásvételi szerződésbe az MNV ZRt építsen be garanciális elemeket a bérlők védelme érdekében.

4. Pályázatok


Dr. Halász:
Sérelmezzük, hogy mivel az ingatlan a magyar állam tulajdonában van, nem tudunk EU-s pályázatokon részt venni.

Füstös:
Együttműködést ígérünk a jövőben megjelenő pályázatokon történő részvétel elősegítése érdekében, ehhez kérem, hogy a megjelenő pályázatok feltételeiről részemre a gyorsabb ügyintézés érdekében szíveskedjenek tájékoztatást adni.

5. Cserelakás felajánlása

Füstös: Kérem Önöket, hogy szíveskedjenek segíteni abban, hogy hány bérlő egyezne bele a cserelakás felajánlás melletti bérleti szerződésük felmondásának.

Dr. Halász:
Ígéretet teszünk arra, hogy lakógyűlés keretében összegyűjtjük, hogy hány bérlő fogadna el cserelakást, vállalná az ingatlanból való elköltözést.

6. Egyéb:

Füstös:
Arra kérem Önöket, hogy az ingatlan kritikusnak vélt részeiről készült fotókat küldjék meg részemre, ezzel segítve munkámat.


Készítette: Dr. Baghy Petra
Budapest, 2008. május 19.
Jóváhagyta: Füstös Attilla,
Budapest, 2008. május 22.

A kísérőlevél keltezése: 2008. június 23.


Megkaptuk: Budapest, 2008 június 26.

Nincsenek megjegyzések: